Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp E-Kongresi Videoları

Hızlı Bağlantı

14 Kasım Cumartesi

Salon 1Salon 2Salon 3Salon 4Salon 5Açık Oturum

14 Kasım Cumartesi

Salon 1

09:00 – Cemal Çevik – Açılış Konuşması

09:15 – M. Zafer Kalaycı – Sağlık Bakanlığı GETAT Daire Başkanı

09:30 – Cemal Çevik – COVİD 19 da akupunktur tedavisi

10:00 – Mehmet Tuğrul Cabıoğlu – Etyolojik faktörler dikkate alınarak Akupunktur tedavisinde nokta seçilmesi

11:00 – Baha Çelik – Parkinson hastalarında lokomotor sistem ve duygu durum bozukluklarında akupunktur tedavisinin yeri

14:30 – Murat Topoğlu – Obezitede akupunktur ve diyet

16:00 – Saliha Karatay – COVID 19 ile ilgili akupunktur çalışmaları

16:30 – İbrahim Tekeoğlu – Bazı nörolojik hastalıklarda Elektro-akupunktur

17:00 – Gürkan Genç – Japon pediatrik Akupunktur

18:30 – Chris Astill-Smith – Bağışıklık sistemine temel besin desteği

18:00 – Vedat Obuz – COVID-19’da İntegratif Yaklaşım

19:00 – Rezan Akpınar – Jin’s tree neddle therapy

Salon 2

09:30 – Abdurrahim Koçyiğit – SARS-CoV-2 tedavi potansiyeline sahip bitkisel uçucu yağlar

10:00 – Fatih Demirci – Aromaterapötik ürünlerde güvenlilik

11:00 – Sibel Silici – Klinik çalışmalarla kanıta dayalı Apiterapi

11:30 – Ali Timuçin Atayoğlu – COVİD 19 ile mücadelede Apiterapi

14:00 – Mücahit Yılmaz – Fitoterapide bütüncül bakış

14:30 – Sare Davutoğlu – Obstetri ve Jinekolojide fitoterapi

15:00 – İbrahim Demirtaş – COVİD 19 Tedavi potansiyeline sahip doğal ürünler ve öncül araştırma sonuçları

16:00 – Arzu Şakul – İmmün sistemi desteklemede fitoterapi

17:00 – Yücel Katı – Akupunktur noktalarında aromatik yağ kullanımı

18:00 – Erdem Yeşilada – Erkeklerde, alt üriner sistem şikayetlerinde Fitoterapi uygulamaları

18:30 – Hilmi Özden – KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer) ajanlar ve korunma yolları

19:00 – Asuman Mermerci – Hipnoterapilerde hangi bellekle çalışılır ?

Salon 3

09:30 – Ali Özden Öztürk – AUCH Metodunun hipnotik ritüellerinin YNSA alanları ile benzerliği

11:00 – Şeyda Efsun Özgünay – Anestezi ve yoğun bakımda hipnoz kullanımı

11:30 – Ayşegül Ünver – Meditasyonun ve bilinçli farkındalıklı yaşamın (mindfulness) sağlık üzerine etkileri

12:00 – Sinan Güzel – Hipnoterapi pandemi sürecinin neresinde?

14:00 – Lokman Kılıç – Bilinç alltı duygular ve davranışlarımız

14:30 – Emine Filiz Uluhan – Hipnozun klinikte kullanımı

16:00 – Salih Mollahaliloğlu – COVİD 19 epidemiyolojisi

16:30 – Doğu Yıldırım – Otizm spektrum bozukluğunda geleneksel tıp yaklaşımı

17:00 – Hasan Karaağaç – Barsak mikrobiyotası ve hastalıkların tedavisinde yeni bir tedavi yöntemi olarak Fekal Transplantasyon

18:00 – Tijen Secerli Durer – Kronik hastalıklarda bütünsel dişhekimliği

18:30 – Bülent Özdemir – Mezoterapide tedavi yöntemleri

19:00 – Devrim Gürsoy – Bütüncül iyilikte medikal estetiğin rolü

19:30 – Soru & Cevap

Salon 4

09:30 – Didem Akçalı – Akupunktur aneljezisi

10:00 – Berna Külah – Kronik yorgunluk sendromunda akupunktur tedavisi

11:00 – Ayfer Kuzulugil – İmmunolojide Aurikuloterapi

11:30 – Yalçın Kırıcı – Kulak akupunkturu ile hipotalamusa bağlı hastalıkların tedavisi

12:00 – Nalan Erdem – Obezite ve immün sistem ilişkisi

14:00 – Nezir Çelik – Ekstra meridyenler

14:30 – Demet Erdoğan – Akupunkturun KOAH tedavisindeki yeri, fonksiyonel etkinlik ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi

16:30 – Asuman Kaplan Algın – Nörodejeneratif hastalıklarda akupunktur

18:00 – Cüneyt Bozer – Kronik ağrı tedavisini kolaylaştırıcı bir yöntem: auriküler kromoterapi

18:30 – Tijen Acarkan – COVİD 19 fizyopatolojisi ve akciğer – bağırsak ekseni

19:30 – Soru & Cevap

Salon 5 – ÇALIŞTAY

10:00 – Hüseyin Nazlıkul – Regülasyon tıbbı ve Nöralterapi yaklaşımıyla COVİD 19 ile mücadele

11:15 – Hasan Karaağaç – Kronik dejeneratif rahatsızlıklarda Proloterapi ve diğer GETAT yöntemleri

12:15 – Y. Erol Yalçın – Kupa uygulaması ve etki mekanizmaları

14:00 – Serpil Akçacıoğlu – Fasial paralizide perinöral tedavi ve gözde, görme problemlerinde PIT in etkinliği

15:00 – Tijen Secerli Durer – Otoimmün hastalık olarak periodontitis

16:15 – Şerafettin Özdoğan – Beş element müzik terapi ve pentatonik müzik

17:30 – Fatma Bilgili Henden – Çatışmalar, hastalıklar, Hamer metodu -New German Medizin- ve çözümleri

18:45 – Vedat Obuz – Hidrojen peroksit nebulizasyon, C vitamini ve Glutation İV uygulamaları

Açık Oturum – COVİD 19 tedavisinde bütüncül yaklaşım

21:00 – Açık Oturum

15 Kasım Pazar

Salon 1

09:30 – Banu Çaycı – Allerjik hastalıkların tedavisinde akupunktur ve biyofrekans sistemlerinin birlikte kullanımı

10:00 – Murat Pehlivan – Biyorezonans cihazları ve genel özellkleri

11:00 – Şerafettin Özdoğan – Düşük enerjili lazer ve rezonans etkisi

11:30 – Doğuş (Tsenddorj) Bahadır – Pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendirmek için Chigong ve Meditasyon

12:00 – Zeynep Karabey – Kronik Borrelia enfeksiyonunda bütüncül yaklaşım

14:00 – Hatice Meriç Sağlam – Akupunktur sistematiğinde fotonlar ve biyofotonların rolü ve tedavide P5P nin kullanımı

16:30 – Eyyüp Yılmaz – Hastalıklar ve atık yönetimi

17:00 – Recep Alp – Uyku ve apne sendromu

Salon 2

09:00 – Nalan Erdem – Covid 19 pamdemisi ve Akupunktur: Ne zaman ? Neden ?

09:30 – Meltem Yalınay – COVİD 19 da mikrobiyota ve probiyotikler

11:00 – Zeynep Sümer – Geleneksel fermente gıdalar

11:30 – Serpil Akçacıoğlu – Rejenerasyonda oruç, otofaji ve immün sisitem kök hücre bağlantısı

12:30 – Soru & Cevap

14:00 – Mehmet Mahir Atasoy – Haşimoto hastalığında fonksiyonel tıp yaklaşımı

14:30 – Sinan Akkurt – Graves hastalığına bütüncül yaklaşım (olgu sunumu)

15:00 – Bekir Eren Çetin – İyot , fizyolojik önemi ve tedavideki yeri

15:30 – Soru & Cevap

16:00 – Hasan Alaçam – D vitamini ve immünite

16:30 – Tülin Dabakoğlu – Menstruel siklus düzensizlikleri ve estrojen dominansına fonksiyonel yaklaşım

17:00 – Aynur Ketene – Menapozda antienflamatuar alkali beslenme ve destekler

17:30 – Soru & Cevap

Salon 3

09:30 – Cihan Aksoy – Girişimsel özellikteki tamamlayıcı tıp uygulamalarında temel mekanizma: Vegetatif sinir sistemi etkileşimi

10:30 – Soru & Cevap

11:00 – Hasan Doğan – Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarında Proloterapinin yeri

11:30 – İlker Solmaz – SBÜ GEAH GETAT uygulama merkezi, Proloterapi klinik tecrübelerimiz

12:00 – Hasan Karaağaç – Kronik lumbosakral rahatsızlıklarda ameliyat öncesinde bel proloterapi uygulaması

12:30 – Soru & Cevap

14:00 – Murat Akçacıoğlu – Proloterapi; güvenli, basit ve etkili. Nasıl?

14:30 – Mustafa Çiftçi – Kadın infertilitesinde Akupunktur ve Kupa uygulamaları

15:00 – Batu Bayar – Dolaşım bozukluğu ve Hirudoterapi

16:00 – Avni Babacan – Algoloji ve Ozon

16:30 – Ülkü Aygen Türkmen – Yoğun bakımda COVİD 19 ve Ozonterapi

17:00 – Lale Yeprem – Kronik enflamatuar hastalıklarda ozon ve beraberinde kullanılacak vitaminler

17:30 – Soru & Cevap

Salon 4

11:00 – Volkan Acar – OCAKLAR: Anadolu’nun geleneksel tıp uygulayıcıları

11:30 – Yasemin Akçay – Tıp eğitiminde GETAT uygulamalarının yeri

12:00 – Hakan Ulucan – Genomumuz GETAT’ın neresinde?

14:00 – Fulya İlhan – Kronik hastalıklarda Homeopati

15:30 – Soru & Cevap

16:30 – Kanat Tayfun – Ayurveda Tıbbı

17:00 – Eribenur Ötegen – Erişkin bireylerin girişimsel (invaziv) geleneksel tıp yöntemleri hakkında tutum ve davranışları

Salon 5 – ÇALIŞTAY

09:00 – Cemal Çevik – Mikrokolon Akupunktur

10:00 – Tuğrul Cabıoğlu – Akupunktur tedavi algoritmasına yaklaşım

11:15 – Ayfer Kuzulugil – Aurikuloterapide tanı ve tedavi ilkeleri

12:15 – Nezir Çelik – Ozonterapide kullanılan terapötik dozlar

14:00 – Cihan Aksoy – Manuel tıp ve belağrısı

15:00 – Sinan Güzel – İç çatışmalar ve hipnoterapötik çözümleri

16:15 – Doğuş Bahadır – Su jok uygulamaları

Açık Oturum

21:00 – Açık Oturum – ABD’de İntegratif Tıp

19:00 – Açık Oturum – Larva debridman tedavisine genel bakış

KAPANIŞ KONUŞMASI

1. Gün ve 2. Gün – 6. Salon – Poster

Gülay Trak – Hirudoterapinin Osteoartritli Bir Hastada Uygulanması

Caner Horzum – Başağrısında akupunkturla tedavi algoritması

Merve Baykul – Curcumin ekstresinin romatoid artrit üzerine etkisi

Bize ulaşın
1
Whatsapp
Litera-Tur M.I.C.E.
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?